БЛАГОДАТТА

любовта е и
в благодатта - живот да
è - без самота

...............................................

любовта е и
в благодатта - живот да
è - в несамота

Категория: