СВОБОДАТА

свободата
за да съществува
в никакви съюзи
не членува

Категория: