ОПИТ ЗА РИМУВАНА ИСТОРИЯ В ШЕСТ ДУМИ

човек
човечност
човещина

небе
небесност
небеснинà

Категория: