ПРАГЪТ

Прагът на бедност
расте ли, расте и се
стели ли, стели...

Категория: