ДУМИТЕ

думите сприятеляват
думите обединяват
думите любов даряват
думите и благославят

Категория: