ЛЪЖА И ПРАВДА

Обичащият правотата,
намразва го лъжата.

Категория: