"РАЗНИ ХОРА, РАЗНИ ИДЕАЛИ!"

Малцина хора присвояват,
а многото блага създават,
затуй войните продължават.

Категория: