ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ

Щом хитрия вълк
се радва на дълг,
значи търси овце
да станат месце.

Категория: