ПОД КЛЮЧ

Куче под ключ е,
защото все лае, че
несвобода е...

Куче под ключ е
и лае ли, лае, че
несвобода е...

Категория: