СОБСТВЕНОСТ

една страна от
собственост лишили и
опустошили

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Родината, от
рожбите лишена, е
опустошена.

Pages