ЗЕМЯТА

душата -
в ЛЮБОВТА
зареяна

Земята -
от войнѝ
осеяна

.....................................

душата
без ЛЮБОВ -
ридаеща

Земята
без войнѝ -
сияеща

Категория: