ДА БЪДЕ

една мечта се
зачена - любовта да
бъде нетленна

Категория: