ПАРИТЕ

Който на друг печати парите,
поробва на другите съдбите.

Категория: