ГЪРБИНА

Без мозък е гърбът,
а без гръбнак умът,
щом може някой тъп
да яхва нечий гръб.

Категория: