ЧОВЕКЪТ-ДЯВОЛ

"Беден човек - жив дявол!"
Богат човек - умрял дявол!
Значи по-дявол от дявола!

Категория: