ДЕН ПОБÈДЕН

Нека са днес благодарни светът и Европа,

че на фашизма нас всички! спасѝ от потопа

братът наш северен, доблестен и БÒГУпрèдан!

.......................................................................................

СВЯТ! е на Дядо Иван днес ДЕНЯТ и ПОБÈДЕН!

Категория: