БЪБРИВЕЦЪТ

Бъбривецът си вярва, че
постоянно бъбри вицове.

Категория: