ТРЕПÈРИ

над всяка дума
се трепèри - точната
да се намèри

Категория: