ДОБРОТА

На добротата
добротата
е отплата.

Категория: