НА ДОБРОТАТА

на добротата -
слава - който и да ѝ
се подиграва

Категория: