Колко

Розичко, колко
си хубава, БОЖИЧКО,
розичко, болко!...

Категория: