БЕЗБРОЙ

престъпността
е по света
безброй лета
на висота

Категория: