ЧЕСТО

следствие на плен
на любовта е често
и - употребен

Категория: