ПИСМЕНОСТТА

Писмеността ни
е тази, която ни
в трудности храни!

Тази, която ни
в трудности храни, е
писмеността ни!

...............................................

мрак бе като в рог
но чрез Светѝте Братя
озарѝ ни БОГ

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Писмеността ни
е тази, която ни
винаги пази!

Pages