ПРИЕМСТВЕНОСТ

приемственост е
добротата и - да сме
сестри и братя

Категория: