ПАМЕТ

Добрите забравят злините,
а злите забравят добрите.

Категория: