*НА „ХЕКСАМЕТЪР“ В РИТЪМ И/ ИЛЍ НА „ЯМБ“... И В „ХАЙКУ-РАМКА“

да се обича
е БОГОпроява и
БОГОпрослава

...............................................

в ритъм на „хексаметър“ :

U U U_U
U UUU_U U
UUU_U

в ритъм на „ямб“ :

U _ U_U
_ UUU_U U
UUU_U

U -> без ударение върху сричката;
_ - > с ударение върху сричката

Категория: