(акро)Май...

Май, юни, юли
и август - слънцàти и
любвесърцàти!

Категория: