СЕМЕЙСТВОТО

Чрез отмиране
семейството
към зомбиране
на човечното.

Категория: