ДЪЛГО

запрàт ли да се
„братушкàят“ - ѝма да
се дълго кàят

Категория: