СИЛЕЗИЙСКИ ТЪКАЧИ

В очите закана
и огън блестят.
Те сядат на стана
и гневно тъчат.
"Германийо,
тъчем ний твоят
погребален саван,
тъчем ний твоят
троен несбъднат блян!
Тъчем ний, тъчем!"

ХАЙНРИХ ХАЙНЕ
/превод от немски/

Категория: