Когато се...

Човек когато
се самонадсмива, си
тъги прикрива...

Човек когато
си тъги прикрива, се
самонадсмива...

Самонадсмива
се човек, когато си
тъги прикрива...

Тъги прикрива
си човек, когато се
самонадсмива...

Категория:

Comments

Чудесни поетични вариации, rhymefan!
Човекът тъги
прикрива, когато се
самонадсмива.

Pages