ЛИПСИ

Трупа вещи и злата,
който няма любовта.

Категория: