ЦЕЛИ

Няма да изчезне
човекът от света,
но може да изчезне
съвсем човечността.

Категория: