ЗАЩИТА

Който убива,
полицай го затрива,
или укрива.

Категория: