ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ

Обичат майка, такто и деца
като перпетум мобиле сърца!

Категория: