БОРБИТЕ

Борбите със злите
са бой на добрите
срещу Сатаните.

Категория: