/ПО ДОСТОЕВСКИ/

Любовта ражда красота,
която ще спаси света.

Категория: