ГОЛОТАТА

Чрез голотата
се подбива цената
на красотата.

Категория: