ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

Парата размътва главата,
затуй е бездушна душата
и стават жестоки сърцата.

Категория: