БОРБАТА

Човеци вечно се раждат,
но парите ги израждат.

Категория: