СВЕТЪТ

когато има
спад духовен - е светът
необетован

когато има
крах духовен - е светът
от ад отровен

Категория: