МЕЖДУ

най-дългият миг
е между „само веднъж“
и „още веднъж“

Категория: