КРАСОТАТА

Лети красотата,
но без добротата
отслабват крилата.

Категория: