ДА ОБИЧА...

не измръзна от
безлюбовие - а да
обича - дръзна

Категория:

Comments

/по rhymefan/
От омразата
човекът мръзне, дано
да не замръзне!

Pages