ЩАФЕТА

От командата калена
само малка част остана,
но застъпва нова смяна!

Категория: