По „Кучетата си лаят, керванът си върви.“

кучетата - май -
думите - а керванът -
май - грабителят

Категория: