Може би - два еднозначни смисъла в рамки на „хайку“

Най-краткият миг
е (в) невярата, че те
няма, о, любов!

Най-краткият миг
е (в) невярата, че те
ѝма, о, любов!

Категория: