ОБИЧ

Обичта излишна
е по-малко грешна,
вместо бездушна.

Категория: