„Нава“-опити по повод (на) чуждѝците в родния език

вместо

„идеалист“ -

„съвършенстволюб“

.......................................

вместо

„идеалист“ -

БОГОлюб

Категория: